14 đường 31C, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

www.huyhoangenvitech.com.vn
Loading...
AmericanViet Nam
www.huyhoangenvitech.com.vn
Loading...
AmericanViet Nam

Dịch vụ

Hồ sơ xin phép xả thải
Ngày:
25/09/2021

Lượt xem:

0

Giấy phép xả thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các khu chung cư, trung tâm thương mại, nhà máy, bệnh viện… có phát sinh nước thải nhằm đảm bảo nước thải sau khi xả vào nguồn nước đảm bảo chất lượng theo quy định.

Xem ngay
Kế hoạch Bảo vệ Môi trường
Ngày:
23/09/2021

Lượt xem:

0

Kế hoạch bảo vệ môi trường là loại hồ sơ môi trường mang tính pháp lý ràng buộc doanh nghiệp với cơ quan chức năng dựa theo những quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ môi trường 2014. Căn cứ vào những nội dung này mà cơ quan chức năng có thể dự báo, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những ảnh hưởng phát sinh từ dự án gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Xem ngay
Lập báo cáo ĐTM
Ngày:
23/09/2021

Lượt xem:

0

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là hồ sơ môi trường cần thực hiện đầu tư trước khi triển khai một dự án, tùy quy mô, công suất của dự án mà hồ sơ báo cáo ĐTM sẽ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở TNMT hay Bộ TNMT.

Xem ngay
Xác nhận hoàn thành ĐTM
Ngày:
23/09/2021

Lượt xem:

0

Hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM hay báo cáo hoàn thành công trình môi trường là yêu cầu bắt buộc đối với các dự án đã được phê duyệt DTM sau khi hoàn thành xây dựng, chuẩn bị đưa vào vận hành, hoạt động.

Xem ngay
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Ngày:
23/09/2021

Lượt xem:

0

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (CT BVMT): là báo cáo định kỳ hằng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Báo cáo CT BVMT sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hằng năm, bao gồm: báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, phế liệu và khai thác khoáng sản

Xem ngay
Sổ chủ nguồn thải CTNH
Ngày:
23/09/2021

Lượt xem:

0

Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH hay Sổ đăng ký chủ nguồn thải là hồ sơ cấp cho chủ nguồn thải CTNH, trong đó liệt kê thông tin về chủng loại, số lượng CTNH phát sinh và quy định trách nhiệm về bảo vệ môi trường của chủ nguồn thải với CTNH đã được đăng ký.

Xem ngay