14 đường 31C, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Skid lọc nước cấp cho sinh hoạt
Loading...
AmericanViet Nam
Skid lọc nước cấp cho sinh hoạt
Loading...
AmericanViet Nam

Skid lọc nước cấp cho sinh hoạt

- Tên công trình: Hệ thống lọc nước cấp cho sinh hoạt

- Công suất: 25m3/ngày

- Chủ dự án: Công ty TNHH BinhPhuoc Kratie Rubber 2

- Địa điểm: Vương quốc Campuchia

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

Không có thông tin cho loại dữ liệu này
DỰ ÁN LIÊN QUAN