14 đường 31C, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt
Loading...
AmericanViet Nam
Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt
Loading...
AmericanViet Nam

Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt

 -Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước cấp sinh hoạt

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

- Địa điểm: huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

- Quy mô: 5 hecta

- Phạm vị công việc:

  • Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải 
  • Quy chuẩn xử lý; Loại A, QCVN 14-2008/BTNMT
  • Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt
  • Đạt quy chuẩn nước sinh hoạt QCVN 02-2009/BYT
  • Lập hồ sơ xin phép xả thải
  • Lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thời gian thực hiện: 2020

Không có thông tin cho loại dữ liệu này
DỰ ÁN LIÊN QUAN