14 đường 31C, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Trang trại heo giống Nguyễn Văn Đoài
Loading...
AmericanViet Nam
Trang trại heo giống Nguyễn Văn Đoài
Loading...
AmericanViet Nam

Trang trại heo giống Nguyễn Văn Đoài

- Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi

- Công suất: 70m3/ngày

- Chủ công trình: Hộ kinh doanh chăn nuôi heo Nguyễn Văn Đoài

- Địa điểm: Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Công việc thực hiện: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành chuyển giao công nghệ

- Thời gian thi công: Năm 2021

Không có thông tin cho loại dữ liệu này
DỰ ÁN LIÊN QUAN